Villa Eriksson

Namn: Villa Eriksson

Plats: Bökevik, Ronneby

Typ: Tillbyggnad av fritidshus

År: 2019

Status: Förslag

Storlek: 96 (43 ny boa)