Villa Färmanstorp

Namn: Villa Karlsson

Plats: Färmanstorp, Nättraby

Typ: Nybyggnad

Hus: Permanentboende

År: 2019

Status: Bygglovsansökan

Storlek: 203

Byggnadstyp: Lättbetong

Fasad: Ljusgrå puts