Villa Löfqvist

Namn: Villa Löfqvist

Plats: Senoren, Karlskrona

Typ: Tillbyggnad av fritidshus

År: 2019

Status: Förslag

Storlek: 50

Hinder: Max tillbyggnad 50 % av befintlig byggnadsarea