Villa Melin

Namn: Villa Melin

Plats: Sjuhalla, Karlskrona

Typ: Nybyggnad

Hus: Fritidshus med tillhörande garage, annex och sjöbod

År: 2019

Status: Pågående byggnation

Storlek: 243 BOA

Byggnadstyp: Prefab betong halvsandwich

Fasad: Kebony Clear

Tak: Sedum