Villa H Malmström

Namn: Villa H Malmström
Plats: Jämjö, Karlskron
Typ: Tillbyggnad av enbostadshus
Status: Bygglov
År: 2018
Fasaden: Kebony Character