Villa Fä

Namn: Villa Fä

Plats: Karlskrona

Typ: Enbostadshus med garage, gästhus och poolhus.

Byggnadssätt: Lättbetong

Status: Byggstart 2020