Villa Svensson

Namn: Villa Svensson

Plats: Skillingenäs, Karlskrona

Typ: Tillbyggnad av enbostadshus

År: 2017

Status: Pågående

Reportage: https://nxt.blt.se/karlskrona/de-har-sparat-mycket-pa-att-bygga-sjalva/