Villa Svensson

Namn: Villa Svensson

Plats: Skillingenäs, Karlskrona

Typ: Tillbyggnad av enbostadshus

År: 2017

Status: Färdigställt