Villa Andersson

Namn: Villa Andersson
Typ: Nybyggnad av enbostadshus
Plats: Trummenäs, Karlskrona
Uppdrag: Konsult åt Hem1, Karlskrona
År: 2018