Villa Bergert

Namn: Villa Bergert

Plats: Senoren, Karlskrona

Typ: Nybyggnad, ombyggnad

Hus: Fritidshus

År: 2018

Status: Förslag

Storlek: 155

Byggnadstyp: Trästomme

Fasad: Obehandlat kärnvirke av gran, 145

Tak: Faltak, obehandlad gran