Villa E

Namn: Villa E

Plats: Aspö, karlskrona

Typ: Fritidshus

Status: Pågående skissprocess