Villa Eriksson

Namn: Villa Eriksson

Plats: Bökevik, Ronneby

Typ: Tillbyggnad av fritidshus

Status: Bygglov beviljat 2019

Storlek: 96 (43 ny boa)