Villa Karlsson

Namn: Villa Karlsson

Plats: Färmanstorp, Karlskrona

Typ: Nybyggnad av enbostadshus, garage och teknikhus.

År: 2020

Storlek: 203

Byggnadstyp: Lättbetong, Schücofönster, prefab valmade takstolar, papptak och cederträ.

Fasad:  Slätputs