Villa Löfqvist

Trävilla med limträpanel som kommer gråna med tiden och smälta in i den vackra miljön.