Villa Löfqvist

Namn: Villa Löfqvist

Plats: Märserum, Karlshamn

Typ: Enbostadshus

Status: Bygglovsansökan 2020