Villa M

Namn: Villa M

Plats: Karlskrona

Typ: Nybyggnad

Hus: Fritidshus med tillhörande garage, annex och bastuhus.

År: 2019

Status: Pågående byggnation

Stomme: Prefab betong halvsandwich

Fasad: Cederträ

Tak: Gjutet betongtak med sedum