Villa Melin

Namn: Villa Melin

Plats: Sjuhalla, Karlskrona

Typ: Nybyggnad

Hus: Fritidshus med tillhörande garage, annex och bastuhus.

År: 2019

Status: Pågående byggnation

Storlek: Huvudbyggnad 243

Stomme: Prefab betong halvsandwich (huvudbyggnad), lättklinker (annex & basthus) och stålstomme (garage).

Fasad: Cederträ

Tak: Gjutet betongtak med sedum