Villa Nejd

Namn: Villa Nejd

Plats: Aspö, karlskrona

Typ: Fritidshus

Status: Pågående skissprocess