Villa Solbacken

Namn: Villa Solbacken

Plats: Karlskrona

Typ: Villa med tillhörande garage och bastu. Huset byggs i lättbetong.

Status: Byggstart 2020