Villa Solbacken

Namn: Villa Solbacken

Plats: Knösö, Karlskrona

Typ: Enbostadshus med tillhörande garage och bastu, lättbetong med puts och sedumtak.

Status: Byggstart 2020