Villa T1

Namn: Villa T1

Plats: Fäjö, Karlskrona

Typ: Enbostadshus

Status: Bygglov beviljat 2020

Taggar
Arkitekt, Karlskrona, Lättbetong