Villa Fäjö

Namn: Villa Fäjö

Plats: Karlskrona

Typ: Enbostadshus

Status: Byggstart 2020

Taggar
Arkitekt, Karlskrona, Lättbetong