Villa Fäjö

Namn: Villa Fäjö

Plats: Karlskrona

Typ: Enbostadshus med garage, gästhus och poolhus.

Byggnadssätt: Lättbetong

Status: Byggstart 2020